HUKUKUN KURUMSAL YAPISI VE ANAYASAL SINIRI KORUNMALIDIR.
Tarih: 8.11.2023| Okunma Sayısı: 402

HUKUKUN KURUMSAL YAPISI VE ANAYASAL SINIRI KORUNMALIDIR.

Anayasa Mahkemesi kararlarının hukuki niteliği ve uygulanma şartlarının hukuk çerçevesinde bağlayıcılığı Anayasal hükümler gereği ortadadır.

Anayasa Mahkemesi’nin Anayasamızın 153.Maddesi ve 6216 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan bireysel başvuru hakkını esas alarak verdiği karar gerekçesine ve içeriğine katılıp katılmamak bir yana devamında bu kararı yok sayma ve gözardı etme hakkı ve yetkisi hukuk devletinde hiçbir kurum ve kişiye tanınmamıştır.

Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında yaşanan karmaşa ve yetki anlaşmazlığının hukuk camiası açısından oluşturduğu olumsuzluk kaygı vericidir.

Anayasa Mahkemesi kararlar bağlayıcıdır, uygulanmak zorundadır.(Anayasa Madde 153)
Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı direnme kararıda verilemez.
Anayasa Mahkemesi kararına uyulmaması ve kararı verenler hakkında suç duyurusunda bulunulması yönündeki Yargitay 3.Ceza Dairesi kararı açıkça hukuka aykırıdır ve yok hükmündedir.

Verilen bu karar, tüm yargı kararlarının infazından takdiri olarak kaçınılabileceği yolunu açarak başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere yargı organlarının işlevsiz hale gelmesine ve tüm vatandaşlarımız nezdinde değersiz görülmesine yol açacağı bilinmelidir.

Kahramanmaraş Barosu olarak bir hukuk kurumu olduğumuz bilinci ile hukukun üstünlüğüne sahip çıkma sorumluluğumuz gereği tüm kurumları hukukun yazılı kuralları ve genel teamülleri konusunda oluşmuş içtihat ve birikime evrensel sınırlarda sahip çıkmalarını bekliyor ve bu konuda çağrıda bulunuyoruz.

Saygılarımızla

KAHRAMANMARAŞ BAROSU BAŞKANLIĞI