TEZ YAZIM YÖNERGESİ
Tarih: 8.03.2019| Okunma Sayısı: 10868

KAHRAMANMARAŞ BAROSU STAJ KOMİSYONU

STAJ BİTİM TEZİ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

Staj bitim tezi, staj bitimine en geç 2 ay kala danışmana sunulur. Teslimde gecikilen her süre için staj kurulunca staj süresine ek yapılır.

Staj bitim tezi, en geç staj bitiminden iki hafta öncesinde, haftanın Çarşamba günü saat 13:00’dan itibaren, en az 15 dk. En çok 30 dk.’lik Powerpoint sunumu hazırlanarak staj komisyonuna sunulacaktır. Sunum günü belirleme sorumluluğu stajyerdedir. Sunum yapmayan stajyerlerin ruhsat başvuruları kabul edilmeyecektir.

 • Staj tezi yazımında A4 Kağıdı kullanılır.
 • Sayfanın sağ üst kenarında dört, sağ ve sol kenarlarında iki cm. boşluk bırakılmalıdır.
 • Başlık ve dip notlar dahil olmak üzere her sayfada yazı boyutu 15 cm.‘yi geçemez.
 • Metinlerin yazımı; bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.
 • Metinlerde 10-12, dipnotlarda 10 puntonun altında karakter olmamalıdır.
 • Yazı tipi “Ariel”, “Verdana” ya da “Times New Roman” olmalıdır.
 • Her paragrafın ilk satırı 1,5 cm. içerden başlamalıdır.
 • Paragraflar arası bir tam satır boşluk olmalıdır.
 • Satırlar arası 1,5 aralık olmalıdır.
 • Bölüm başlığı ile bölüm içindeki ana başlıklar büyük ve koyu harflerle yazılmalıdır.
 • Bölüm başlıkları ile bu başlıkların ilk satırları arasında iki tam satıraralık; alt bölüm başlıkları ile bunların ilk paragrafları arasında bir tam satır aralık; bölüm başlığı ile alt bölüm başlığı arasında ise bir tam boşluk olmalıdır.
 • Tezin derlenip ciltlenmesinde sıralama:
  • Hukuk ve idari dosya incelemesinde;
   • Dış kapak,
   • İç kapak,
   • Danışman sayfası,
   • Teşekkür sayfası(varsa),
   • Dizin,
   • Kısaltmalar cetveli,
   • Önsöz(gerek duyulursa),
   • Giriş, gelişme ve sonuç dahil metin,
   • Örnek olay (ilgili dava dosyasında geçen olay),
   • Dava açıldığı sırada dayanılan ve dayanılması gereken yasalar, ilgili maddeleri, dava dilekçesinin olaya uygunluk açısından değerlendirilmesi, görev, yetki, süre vb. usul hukuk açısından değerlendirme,
   • Cevap dilekçesinin ilgili kanun hükmü çerçevesinde değerlendirilmesi,
   • İlgili kanun maddeleri çerçevesinde dayanılan deliller ve değerlendirilmesi,
   • Yargılama aşmasının değerlendirilmesi,
   • Hükmün gerekçesi ve değerlendirilmesi,
   • İstinaf/temyiz nedenleri,
   • İstinaf/temyiz sonucu ve değerlendirilmesi,
   • Başvurulacak başkaca kanun yolunun olup olmadığının tartışılması,
   • Sonuç,
   • Ekler: dava dosyasının ilgili sayfalarının fotokopisi,
   • Kaynakça.
 • Ceza dosyası incelemesinde;
  • Dış kapak,
  • İç kapak,
  • Danışman sayfası,
  • Teşekkür sayfası(varsa),
  • Dizin,
  • Kısaltmalar cetveli,
  • Önsöz,
  • Hazırlıkevrakının değerlendirilmesi,
 • İddianame, iddianamenin kabulü/reddi kararlarının irdelenmesi,
 • Tensip, tensip zaptı ile verilen kararların(tutukluluk devamı, görevsizlik… vb.) değerlendirilmesi,
 • Mahkemece yapılan tahkikat,
 • Ağır cezalık suçlarda, Esas hakkında mütalaanın somut olaya uygunluğu,
 • Esas hakkında savunma,
 • Hüküm (usul ve esas yönünden),
 • Kanun yolları,
 • Ekler: dava dosyasının fotokopisi,
 • Çalışmanın bölümlendirilmesi aşağıda örneğe uygun olarak yapılmalıdır;
 •  
 • Ekler; Ek-1, Ek-2, … biçiminde gösterilmelidir.
 • Dış kapak beyaz kartondan olmalıdır. Dış kapak yazıları 10-12 punto, tez konusu 16-20 punto olarak yazılmalıdır. Dış kapakta sırasıyla; tez konu başlığı, “Kahramanmaraş Barosu” ibaresi, stajyerin adı soyadı, staj sicil numarası, danışmanın adı, çalışmanın yapıldığı yıl ve yer, aralarda belirgin boşluklar bırakılması suretiyle yer almalıdır.
 • İç kapak düzeni dış kapakla aynı olmalıdır. Ancak karton kapak yerine A4 kağıdı kullanılacaktır.
 • Danışman sayfasında danışmanın adı soyadı, tezin teslim tarihi, danışmanın görüşleri bölümü yer almalıdır.
 • Tezin göndermeleri dipnot şeklinde olmalıdır. Dipnot bölümü ince çizgiyle ayrılmalı ve aşağıdaki örneğe uygun olmalıdır:
  • Kuru, Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Ankara 1974, S.250
 • Doğrudan alıntılar, tırnak içinde belirtilmelidir.
 • Dipnotlar (metin akıcılığını bozan fakat konuya açıklık getirecek olan her türlü tanım, yorum, ek bilgi, karşıt görüş, sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak açıklanacak konular) metin içinde satır numarası verilerek yazılır.
 • Kaynakça yazar soyadına göre sıralanmalıdır.

 

KAHRAMANMARAŞ BAROSU STAJ KOMİSYONU

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2024><<
Haziran 2024
 PSÇPCCP
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567

15.06.2024
AV. M. BURAK GÜL
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.