ARABULUCULUK SINAV SONUCUNA İLİŞKİN BAROLARIN ORTAK AÇIKLAMASI