HUMK PARASAL SINIRLAR
Tarih: 16.05.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 4364

Usul Kanunlarında (HUMK, İİK, CMK ve İYUK) Parasal Sınırlar

I- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

a) Sulh/Asliye Hukuk Görev Sınırı (HUMK m.8/I) :
1996 - 100,00 YTL
1998 - 200,00 YTL
2000 - 400,00 YTL
2005 - 5.000,00 YTL
2006 - 5.490,00 YTL
2007 - 5.910,00 YTL
2008 - 6.330,00 YTL
2009 - 7.080,00 TL
2010 - 7.230,00 TL
(01.01.2010'dan itibaren)


b) Senetle İspat Sınırı (HUMK m.288) :
1996 - 10,00 YTL
1998 - 20,00 YTL
2000 - 40,00 YTL
2005 - 400,00 YTL
2006 - 430,00 YTL
2007 - 460,00 YTL
2008 - 490,00 YTL
2009 - 540,00 TL
2010 - 550,00 TL (01.01.2010'dan itibaren)


c) Temyiz Sınırı(*) : (HUMK m.427)
1996 - 10,00 YTL
1998 - 20,00 YTL
2000 - 40,00 YTL
2005 - 1000,00 YTL
2006 - 1090,00 YTL
2007 - 1.170,00 YTL
2008 - 1.250,00 YTL
2009 - 1.400,00 TL
2010 - 1.430,00 TL (01.01.2010'dan itibaren)


d) Temyizde Duruşma Sınırı : (HUMK m.438)
1996 - 200,00 YTL
1998 - 400,00 YTL
2000 - 800,00 YTL
2005 - 10.000.00 YTL
2006 - 10.980.00 YTL
2007 - 11.830,00 YTL
2008 - 12.680,00 YTL
2009 - 14.200,00 TL

2010 - 14.510,00 TL (01.01.2010'dan itibaren)e) Karar Düzeltme Sınırı : (HUMK m.440)
1996 - 150,00 YTL
1998 - 300,00 YTL
2000 - 600,00 YTL
2005 - 6.000,00 YTL
2006 - 6.580,00 YTL
2007 - 7.090,00 YTL
2008 - 7.600,00 YTL
2009 - 8.510,00 TL
2010 - 8.690,00 TL (01.01.2010'dan itibaren)


(*) Nafaka Davalarında Kesinlik Sınırı 1 yıllık nafaka bedeli üzerinden hesaplanır.

II- İcra ve İflas Kanunu

a) İcra Mahkemesi Kesinlik (Temyiz) Sınırı : (İİK m.363)
2003 öncesi 100,00 YTL
2003 - 2.000,00 YTL (4949 sayılı ve 30.07.2003 yürürlük tarihli yasa ile)
2004 - 2.570,00 YTL
2005 - 2.850,00 YTL
2006 - 3.120,00 YTL
2007 - 3.360,00 YTL
2008 -
3.600,00 YTL
2009 - 4.030,00 TL
2010 - 4.110,00 TL (01.01.2010'dan itibaren)


III- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

(Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçip de 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olana kadar aşağıdaki madde uygulanır)

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

MADDE 305 - (Değişik: 2789 - 21.01.1983) Ceza Mahkemelerinden verilen hükümler temyiz olunabilir. Ancak, onbeş sene ve ondan yukarı hürriyeti bağlayıcı (Değişik ibare: 5218 - 14.7.2004 / m.1/C-3) "cezalara" ait hükümler hiç bir harç ve masrafa tabi olmaksızın Yargıtayca re'sen tetkik olunur.
1. (Değişik: 3842 - 18.11.1992) (Değişik ibare: 5219 - 14.7.2004 / m.3/B) "İkimilyar" liraya kadar ((Değişik ibare: 5219 - 14.7.2004 / m.3/B) "ikimilyar" dahil para cezalarına dair olan hükümler,
2. (Değişik: 3842 - 18.11.1992) Yukarı sınırı (Değişik ibare: 5219 - 14.7.2004 / m.3/B) "onmilyar" lirayı geçmeyen para cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat hükümleri,
3. Bu Kanun ile sair kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümler,
Temyiz olunamaz.
Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas olmaz. Ancak haklarında 343 üncü madde hükümleri dairesinde Yargıtaya başvurulabilir.


IV- İdari Yargılama Usul Kanunu

a) Tam yargı davalarında duruşma talep etme sınırı: 7.790,00 TL‘yi aşan


b) Vergi davalarında duruşma talep etme sınırı : 7.790,00 TL‘yi aşan
(Mahkemece re’sen duruşma yapılmasına karar verilirken sınıra bakılmaz.)

c) Tek Hakimle Görülecek Davalar: 7.790,00 TL‘yi aşmayan
(Bu Kararlara Karşı Bölge İdare Mahkemesine İtiraz Yolu ile Başvurulabilir.)


d) Kurul Halinde Görülecek Davalar: 7.790,00 TL ve üzeri
(Bu Kararlara Karşı Danıştay'da Temyiz Yoluna Başvurulabilir.)
Kural Olarak Temyiz'e tabi olan tüm kararlar için Karar Düzeltme Yolu açıktır.

(!) Not : Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri ve İdare Mahkemelerinin ilk derece mahkemesi olarak görevli bulunduğu davalar için 2575, 2576, 2577 sayılı yasaların ilgili maddeleri detaylı olarak incelenmelidir. Yukarıdaki Rakamlar yalnızca Yeniden Değerleme Oranı Uygulanarak bulunan kanuni parasal sınırı ifade eder.

Parasal Sınırın Yıllara Göre Değişimi :
2000 - 1.000,00 YTL
2001 - 1.560,00 YTL
2002 - 2.380,00 YTL
2003 - 3.780,00 YTL
2004 - 4.850,00 YTL
2005 - 5.390,00 YTL
2006 - 5.910,00 YTL
2007 - 6.370,00 YTL
2008 - 6.820,00 YTL

2009 - 7.630,00 TL
2010 - 7.790,00 TL

21.05.2019
AV. M. BURAK GÜL
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.