TEMYİZ SÜRELERİ
Tarih: 16.05.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 23273

TEMYİZ SÜRELERİ:

MAHKEME......................SÜRE VE İŞLERLİK KOŞULU......YASAL DAYANAK


Asliye Hukuk Mahkemesi.                   15 gün.(Tebliğden )..........        HUMK 432/1


Sulh Hukuk Mahkemesi
..............         .8 gün.(Tebliğden )................   HUMK 437


İş Mahkemeleri
.........................           8 gün.(Tefhimden )...............    5521/8


Ceza Mahkemeleri
.....................          7 gün.(Tefhimden )...............    1412/310


İcra (Hukuk)
..........................             10 gün.(Tefhimden )..............   İİK/363


İcra (Ceza)
.............................             7 gün.(Tefhimden )................  İİK/353


İdari Yargı Mahkemeleri
...........           30 gün (Tebliğden )...............  2577/46


Kadastro Mahkemeleri
..............          15 gün (Tebliğden )...............  3402/32


Temyiz İsteminin Reddine
ilişkin Mahkeme kararları
.............        7 gün (Tebliğden )................   HUMK/432/son


İflasa İlişkin
Genel Mahkeme Kararları
..........         10 gün (Tebliğden )...............  İİK/164


Konkordato hakkında
verilen hükümler (Gnl. Mah.)
.....           10 gün (Tefhimden )..............  İİK/299

TEMYİZE CEVAP SÜRELERİ:


Asliye Hukuk - Sulh Hukuk
.........        10 gün.(Tebliğden )...............   HUMK 433/2


Ceza Mahkemeleri
.....................         7 gün.(Tebliğden )................    1412/316


İdare, Vergi, Danıştay
..............            30 gün.(Tebliğden )...............   2577/46

21.05.2019
AV. M. BURAK GÜL
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.